منو

موسسه دانش بنیان برکت،
پیش‌ران زیست بوم کسب و کارهای نوپا

موسسه دانش بنیان برکت

موسسه دانش‌بنيان برکت به‌عنوان بازوي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در توسعه اقتصاد دانش‌بنيان تشکيل شده است. ما رسالت خود را ايجاد و گسترش زيست‌بوم و زيرساخت‌هاي توسعه دانش و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان در کشور بر اساس الگوهاي اسلامي ايراني مي‌دانيم. در اين راستا تکيه و استفاده حداکثري از توان دانشمندان و متخصصان داخلي، استفاده از تجربيات و دانش جهاني و همکاري مؤثر با مؤسسات و نهادهاي فعال در حوزه علم، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان را سرلوحه کار خود قرار داده‌ايم.

برکت در یک نگاه

0

حجم سرمایه گذاری تاکنون (میلیارد تومان)

0

هم‌سرمایه‌گذاران

0

تعداد تیم‌ها

0

میانگین سنی فعالان در زیست‌بوم برکت

داستان برکت

شرکای استراتژیک

اکسیژن ساز

ایــده ســاخت دســتگاه ا کسیژن ســاز در ســال 93در مرکــز رشــد دانشــگاه شــریف آغــاز شــد و پــس از طــی مراحــل تحقیــق و توســعه و تجربــه تولیــد نمونه هــای مختلــف در ســال 95موفــق بــه اخــذ پروانــه ســاخت اداره تجهیـزات پزشـکی شـد. ایـن محصـول ظـرف 6 مـاه توانسـته % 5 از سـهم بـازار رقابتـی ا کسـیژن سـاز خانگـی کشـور را تصاحـب کنـد و بـرای افزایـش سـهم بـازار بـه 10درصـد در 6 مـاه آینـده برنامه ریزی نموده اسـت. همچنین برنامـه توسـعه شـرکت، سـاخت دسـتگاه های پرتابـل اکسیژن سـاز از یـک سـو و دسـتگاه های اختـلالات خـواب (سـی پـپ و بـای پـپ) اسـت. ارزش ایـن کسـب وکار در طـول کمتـر از 1سـال فعالیـت، 10برابـر شـده اسـت

فون پی

شرکت راهکارهای همراه سارینا (فون‌پی) به عنوان استارت‌آپ فعال در زمینه پرداخت موبایلی (mobile payment)، که جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی پرداخت خرد قلمداد می‌شود ، در اردیبهشت ماه سال 1396 با سازمان تاکسیرانی تهران مذاکرات خود را آغاز کرد. فعالیت این شرکت از ابتدای تیرماه به عنوان پیشرو در پرداخت از طریق کد QR بصورت فیزیکی در تاکسی‌های پایانه ونک تهران شروع شد. از مردادمــاه 96 بـا مشـارکت مؤسسـه دانش بنیـان برکـت فعالیت‌هـای فون‌پـی با قـوت بیشـتری پیش گرفته شد.

با سلام

باسلام یک سکوی تعاملی است برای اتصال بدون واسطه‌ی کسب‌وکارهای خانگی، روستایی و بسیار کوچک به مصرف‌کنندگان نهایی. باسلام با تمرکز روی محصولات خانگی، سنتی و محلی از سراسر ایران، درآمدهای پایدار تازه‌ای برای خانوارهای سراسر کشور از یک سو، و از سوی دیگر دسترسی به محصولات سالم، اصیل و غیرصنعتی را برای کاربرانش فراهم کرده است. در حال حاضر باسلام بیش از ۳۰۰۰ غرفه به عنوان تامین‌کننده از سراسر ایران دارد که بیش از ۴۰ هزار محصول را عرضه کرده‌اند.

فرست کوئست

1stQuest پلتفرم جامعی است که به گردشگران خارجی در تحقیق، برنامه ریزی و خرید خدمات گردشگری مورد نیازشان برای سفر به ایران کمک میکند. ایده این کسب و کار در سال 1393 از دل یک پروژه دانشگاهی در دانشکده مدیریت دانشگاه شریف شکل گرفت و 1stQuest در بهمن 1393 متولد شد. بعد از گذر چهار سال پر فراز و نشیب، دو Pivot (تغییر بنیادی در استراتژی) موفق، جذب سه راند سرمایه گذاری و جذب بیش از 4500 گردشگر به ایران، 1stQuest تبدیل به کسب و کاری موفق و جا افتاده شده که در حال رشد بسیار سریع و کسب حداکثری سهم بازار است. با تکیه بر تجربه گذشته، حالا 1stQuest نه تنها خود را رهبر بازار گردشگری آنلاین ورودی ایران می داند. بلکه به گسترش به خارج از مرزهای ایران فکر می کند.

تازه های
برکت

مشاهده همه مطالب

ارتباط با برکت

چنان‌چه سوالی از ما دارید با ما در ارتباط باشید. اگر صاحب یک طرح سرمایه‌گذاری در زمینه کسب‌و کارهای نوین هستید از طریق لینک زیر طرح خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان ما بعد از مطالعه طرح با شما جلسه خواهند گذاشت و یا به شرکایی که می‌توانند بهتر کنارتان باشند،‌ معرفی خواهید شد.

آدرس سامانه                       bp.barkatventures.com

پست الکترونیکی                bp@barkatventures.com