EN

منو

موسسه دانش‌بنیان برکت،
پیش‌ران زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا

زیر عنوان

موسسه دانش‌بنیان برکت

موسسه دانش‌بنیان برکت به‌عنوان بازوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تشکيل شده است. ما رسالت خود را ایجاد و گسترش زیست‌بوم و زیرساخت‌های توسعه دانش و فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور بر اساس الگوهای اسلامی ايرانی میدانیم. در اين راستا تکیه و استفاده حداکثری از توان دانشمندان و متخصصان داخلی، استفاده از تجربیات و دانش جهانی و همکاری موثر با موسسات و نهادهای فعال در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

برکت در یک نگاه

0

حجم سرمایه گذاری تاکنون (میلیارد تومان)

0

هم‌سرمایه‌گذاران

0

تعداد تیم‌ها

0

میانگین سنی فعالان در زیست‌بوم برکت

داستان برکت

شرکای استراتژیک

اکسیژن ساز

ایــده ســاخت دســتگاه اکسیژن‌ســاز در ســال 93 در مرکــز رشــد دانشــگاه شــریف آغــاز شــد و پــس از طــی مراحــل تحقیــق و توســعه و تجربــه تولیــد نمونه‌هــای مختلــف در ســال 95 موفــق بــه اخــذ پروانــه ســاخت اداره تجهیـزات پزشـکی شـد. ایـن محصـول ظـرف 6 مـاه توانسـته % 5 از سـهم بـازار رقابتـی اکسـیژن‌سـاز خانگـی کشـور را تصاحـب کنـد و بـرای افزایـش سـهم بـازار بـه 10درصـد در 6 مـاه آینـده برنامه‌ریزی نموده اسـت. همچنین برنامـه توسـعه شـرکت، سـاخت دسـتگاه‌های پرتابـل اکسیژن‌سـاز از یـک سـو و دسـتگاه‌های اختـلالات خـواب (سـی پـپ و بـای پـپ) اسـت. ارزش ایـن کسـب‌وکار در طـول کمتـر از 1سـال فعالیـت، 10 برابـر شـده اسـت.

فون پی

شرکت راهکارهای همراه سارینا (فون‌پی) به عنوان استارت‌آپ فعال در زمینه پرداخت موبایلی (mobile payment)، که جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی پرداخت خرد قلمداد می‌شود، در اردیبهشت ماه سال 1396 با سازمان تاکسیرانی تهران مذاکرات خود را آغاز کرد. فعالیت این شرکت از ابتدای تیرماه به عنوان پیشرو در پرداخت از طریق کد QR بصورت فیزیکی در تاکسی‌های پایانه ونک تهران شروع شد. از مردادمــاه 96 بـا مشـارکت مؤسسـه دانش‌بنیـان برکـت فعالیت‌هـای فون‌پـی با قـوت بیشـتری پیش گرفته شد.

با سلام

باسلام یک سکوی تعاملی است برای اتصال بدون واسطه‌ی کسب‌وکارهای خانگی، روستایی و بسیار کوچک به مصرف‌کنندگان نهایی. باسلام با تمرکز روی محصولات خانگی، سنتی و محلی از سراسر ایران، درآمدهای پایدار تازه‌ای برای خانوارهای سراسر کشور از یک سو، و از سوی دیگر دسترسی به محصولات سالم، اصیل و غیرصنعتی را برای کاربرانش فراهم کرده است. در حال حاضر باسلام بیش از ۳۰۰۰ غرفه به عنوان تامین‌کننده از سراسر ایران دارد که بیش از ۴۰ هزار محصول را عرضه کرده‌اند.

فرست کوئست

1stQuest پلتفرم جامعی است که به گردشگران خارجی در تحقیق، برنامه‌ریزی و خرید خدمات گردشگری مورد نیازشان برای سفر به ایران کمک میکند. ایده این کسب‌وکار در سال 1393 از دل یک پروژه دانشگاهی در دانشکده مدیریت دانشگاه شریف شکل گرفت و 1stQuest در بهمن 1393 متولد شد. بعد از گذر چهار سال پر فراز و نشیب، دو Pivot (تغییر بنیادی در استراتژی) موفق، جذب سه راند سرمایه‌گذاری و جذب بیش از 4500 گردشگر به ایران، 1stQuest تبدیل به کسب‌وکاری موفق و جا افتاده شده که در حال رشد بسیار سریع و کسب حداکثری سهم بازار است. با تکیه بر تجربه گذشته، حالا 1stQuest نه تنها خود را رهبر بازار گردشگری آنلاین ورودی ایران می‌داند. بلکه به گسترش به خارج از مرزهای ایران فکر می‌کند.

تازه‌های
برکت‌

مشاهده همه مطالب

ارتباط با برکت

چنان‌چه سوالی از ما دارید با ما در ارتباط باشید. اگر صاحب یک طرح سرمایه‌گذاری در زمینه کسب‌و کارهای نوین هستید از طریق لینک زیر طرح خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان ما بعد از مطالعه طرح با شما جلسه خواهند گذاشت و یا به شرکایی که می‌توانند بهتر کنارتان باشند،‌ معرفی خواهید شد.

آدرس سامانه                       bp.barkatventures.com

پست الکترونیکی                bp@barkatventures.com