تجارت الکترونیک پارسیان

تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان یکی از پیشگامان خدمات الکترونیک بانکداری در کشور شناخته شده است.
این شرکت به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بانک پارسیان در زیست‌بوم کار‌آفرینی فعال است که تاکنون بر استارتاپ پیدو (در زمینه بنزین)‌ و برخی استارتپ‌های فین‌تکی سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت با همکاری موسسه یک صندوق پژوهش و نوآوری را به تازگی راه‌اندازی کرده است که در زمینه‌های پرداخت تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارها، صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکارها و … فعالیت می‌کند.